top of page

Turistika

Oddíl turistiky myslí na všechny generace a stará se kolektivního ducha. Oddíl organizuje různé akce a výlety.

KONTAKTY

VÝBOR ODDÍLU

PŘEDSEDA

MÍSTOPŘEDSEDA

ČLEN

ČLEN

ČLEN

Ing. Vratislav Hála

Mgr. Miloš Hájek

Boris Polášek

-

-

O ODDÍLU

Naše členská základna zahrnuje turisty všech generací. Tomu odpovídá i charakter akcí, které pro své členy oddíl pořádá. Na našem oddílovém webu naleznete kalendář pořádaných akcí a aktuální číslo našeho klubového zpravodaje "Střeláček". Nabízíme velký výběr výletů jak výkonnostně (od 10 až do 25 km), tak i co do rozmanitosti tras. Někteří členové s vyšší výkonností se účastní dálkových pochodů, které pořádají jiné odbory KČT. V průběhu roku organizujeme několik veřejných akcí, včetně turistických procházek po Praze a okolí. V letních měsících


se obvykle zúčastňujeme vícedenních turistických akcí, jak u nás, tak i v zahraničí. Milovníci Krkonoš mohou strávit příjemné chvíle v létě, či v zimě na klubové chatě SK Start v Peci pod Sněžkou. Přijďte mezi nás, vstupte do našeho sportovního oddílu a uvidíte, že nebudete zklamáni.


HISTORIE A ÚSPĚCHY ODDÍLU


Historie odboru KČT Start Praha – 101046 Veškeré uvedené údaje jsou převzaty z kroniky TJ a SK Start Praha, z archivních materiálů oddílu a odboru, z osobního archivu Zdeňka Mádla a jednotlivých členů oddílu.​


Turistický oddíl (později odbor turistiky ČSTV) vznikl jako společný oddíl se ZTV u TJ SLAVOJ PRAHA VD (výrobní družstva) 18. ledna 1950. Sídlo sekretariátu, klubovna i tělocvična byly v té době na adrese Týnská 17. Prvním předsedou turistického oddílu byl Ota Kovář – bývalý člen Horské služby. První členové turistického oddílu se rekrutovali zejména z 8.leté školy v Masné ulici​V roce 1955 byly TJ SLAVOJ VD přejmenována na TJ START PRAHA VD (cca 1300 členů). V padesátých letech organizovala TJ sportovní tábory mládeže ve skautském stylu ve středisku v Zadní Třebani, které vedl Zdeněk Mádl, nynější místopředseda SK START PRAHA​.


Dne 19. září 1969 bylo slavnostně otevřeno nové sportovní středisko a sídlo TJ START PRAHA VDna Střeleckém ostrově, kde působí dodnes.​ Do roku 1971 se ve vedení oddílu ZTV a turistiky vystřídalo několik dalších členů, jejichž přesný výčet není znám, neboť část archivních materiálů byla zničena v roce 2002 za srpnové povodně, kdy došlo k zatopení budovy SK Start na Střeleckém ostrově do výše 4 m.


​Jako vůdčí osobnost stál u zrodu odboru turistiky Jiří Novotný, cvičitel turistiky I.tř., nositel medaile II. Národního odboje a vyznamenání za rozvoj čs. tělovýchovy, který spolupracoval v té době zejménase Zdeňkou Vítkovskou; Odbor turistiky by ovšem nevznikl bez podpory vedení TJ Start Praha VD– konkrétně především Zdeňka Mádla.​


Odbor Turistiky TJ Start Praha byl ustaven 28. dubna 1971 a měl vlastní sídlo v Hybernské ul. č.18. Zakládajícími členy bylo 47 turistů. Odbor díky své značné aktivitě záhy získal maximální podporuze strany ČSTV, Startu i výrobních družstev. Při organizaci turistických akcí odbor v počátcích spolupracoval s OTTJ Sparta Praha ČKD (Ing. Harfel) a rovněž měl uzavřenou smlouvu o spolupráci s OTTJ Spartak Karlín Dukla Členem odboru byl též Karel Padevět, později činný v TJ Spartak Karlín Dukla a Čechii Karlín V letech 1973 a 1974 odbor úspěšně zorganizoval společně s OTTJ Spartak Karlín Dukla několik zahraničních zájezdů s CK Sport-turist (např. Jugoslávie – Řecko; Francie – Rakousko – Švýcarsko – Španělsko – Itálie; Rakousko – Itálie).​


V roce 1976 TJ Start Praha provedla významnou rekonstrukci vlastní horské chaty v Krkonoších, kteráje rovněž do dnešní doby v majetku SK.​ Od roku 1976 odbor vydával vlastní časopis Střeláček, informující členy o plánovaných akcích. ​V letech 1978 až 1983 odbor organizačně zajišťoval dětskou trasu pochodu Praha – Prčice (Olbramovice, později Votice – Prčice: 24 km) – za odbor se zasloužil JUDr. František Veselý a Miloš Hájek V roce 1979 měl odbor tuto bilanci: 1 odznak Turista ČSSR, 14 oblast. odznaků, 9 zlatých, 9 stříbrných a 18 bronzových VOPT, 14 VT I.st. a 2 VT II.st, 1 VT vodácká III.st., 2 vodácké výk. odznaky. 


V roce 1982 měl odbor 21 cvičitelů turistiky různých stupňů a cca 200 členů (z toho 17 v TOM) Dne 9. října 1982 se členové odboru zúčastnili hvězdicového pochodu na počest 120. výročí založení Sokola. V roce 1982 byl v odboru založen oddíl TOM 5075 Start Praha VD (cca 15-20 dětí), který pořádal víkendové výlety a letní tábory v Rytířově u Děčína. V klubovně na Střeleckém ostrově byly v letech 1971 – 1989 úspěšně pořádány cestopisné besedy(např. MUDr.Jaromír Wolf – Expedice Makalu, Dr.Hrdlička – O čínských řekách, Ing. Olmer - Autem po USA, Ing.Hlava – Podruhé v Arizoně, Dr.Přerovský - Tanzánie aj.) 


V neděli 23. října 1983 odbor zorganizoval nultý ročník veřejného turistického a dálkového pochodu„Se Startem na start” ve Zbraslavi; hlavními organizátory byli Miloš Hájek (také autor názvu) a Jana Jaklová, kteří se pak pravidelně střídali ve vedení akce, za pomoci mnoha dalších, J. Novotného, Z. Vítkovské, F. Beránka,.Z. Peruta, V. Hály, R. Hálové aj.; akce se potom konala každoročněaž do 10.ročníku v roce 1992, kdy s ukončením činnosti Svazu turistiky ČSTV ztratila dotaci a stejnětak i podporu výrobních družstev; pochod byl obnoven 11.ročníkem v roce 2007 jako memoriál Zdeňka Peruta, v roce 2012 se uskutečnil její 16. ročník, hlavními organizátory byli M. Hájek, V. Hála a J. Jaklová. Dne 8. října 1983 byl uspořádán 1. ročník cykloturistické akce „Se Startem na kole”; akce však byla po několika ročnících ukončena 


V rámci plnění výkonnostní turistiky po linii zápočtových cest se 7 členů odboru v době od 13. do 21. srpna 1983 zúčastnilo pěší zápočtové cesty II. stupně na Slovensku (Ľubovnianská vrchovina, Levočské vrchy, Pieniny, Spišská Magura, Vysoké Tatry) o délce 225,5 km a převýšení 8012 m; dokumentace akce je k dispozici. V odboru byl zájem i o plnění podmínek oblastních odznaků, např. k 9.12.1983 splnili 4 členové odboru podmínky oblastního odznaku „Okolo středních Čech”. Dne 22. ledna 1984 odbor uspořádal 1. ročník veřejné akce zejména pro členy VD „Orientační proběhnutí Mnichovicemi”; tato akce rovněž po prvních ročnících nenašla pokračovatele. Od 4. do 12. srpna 1984 se 8 členů odboru účastnilo pěší zápočtové cesty II.stupně na Slovensku (Slovenské Beskydy, Oravská Magura, Malá Fatra) o celkové délce 213 km a převýšení 8183 m; dokumentace akce je k dispozici. Od roku 1984 do roku 1988 uspořádal oddíl pěší turistiky s oddílem TOM každoročně v rámci akce „Turisté lesu, přírodě” lesní brigádu; pomáhalo se např. v Kytlici, Libverdě, na Smědavě. 


V roce 1986 patřil odbor Startu Praha společně se Slovanem SBČs, Sokolem Malá Strana a Slavojem Praha mezi nejaktivnější odbory Prahy 1. Od roku 1990 je tradiční klubový časopis Střeláček s programem výletů a informacemi pro členy vydáván dvakrát ročně. V roce 1991 členové odboru vstoupili do obnoveného Klubu českých turistů. 


4. prosince 1992 byl členovi odboru Mgr. Miloši Hájkovi udělen titul „mistr turistiky”; M.Hájek je rovněž držitelem dvou zlatých odznaků VOPT (1977 a 2011). Od 1. února 1994 vede oddíl a odbor KČT 101046 Ing. Vratislav Hála, vedoucí pěší turistiky a cykloturistiky. V září 1998 byla zahájena dlouhodobá mezinárodní akce – pochod po E10  Říp - Monte Carlo, která dosud probíhá, v 99 etapách bylo zdoláno 2245 km; pochod má vlastní kroniku. Odbor se od roku 2002 prostřednictvím svých vedoucích zapojil do organizace cyklu Podvečerních a zimních pochodů Prahou a každoročně pořádal pro své členy tuzemský autobusový zájezd (v posledním období neúnavně organizoval zejména Ing. Zdeněk Micka). Odbor turistiky však kromě Z. Peruta nezapomíná ani na své další zasloužilé členy, proto organizujeod roku 2011 také Memoriál Františka Beránka („Mnichovickem - Ladovým krajem”) a od roku 2012 Memoriál Jiřího Novotného a Zdeňky Vítkovské („Se Startem Mělnickem”) 


Ke svým významným členům odbor řadí Jiřího Novotného, JUDr. Františka Veselého, Zdeňku Vítkovskou, Zdeňka Peruta, Františka Beránka, a Mgr. Miloše Hájka, mistra turistiky.


DOKUMENTY ODDÍLU

bottom of page