top of page
sk.png

Pétanque a Kroket

Zapůjčení sady petangových koulí a kroketu je na základě vratné zálohy 200,- Kč a  evidence jména Při ztrátě bude účtována cena nových petangových koulí nebo nového kroketového setu.

Pravidla petangu

Hra začíná hozením košonku, nesmí být vzdálen od žádné překážky méně než 1 m, a od místa hodu vzdálen alespoň 6 m. Košonek hází vítězný tým z předchozí hry, u první hry se házení košonku určuje losem.

Účelem hry je dostat koule co nejblíže košonku.

Koule začíná házet družstvo, které házelo košonek

Za bod se považuje koule, která je po ukončení hry blíže košonku než první koule soupeře. Zápas se hraje do dosažení
13-ti bodů jednou stranou.

Házení petangovou koulí má několik možností. Měli byste ji zásadně držet v dlani celou rukou. Při odhodu pak ruku jakoby rozbalujte tak, aby poslední, co bude určovat směr koule, byly konečky vašich prstů. Doporučujeme házet po zemi jako
při kuželkách.

Pravidla kroketu

Hru proti sobě hrají dvě strany, z nichž jedna má modrou a černou kouli, a druhá strana kouli červenou a žlutou. Každý hráč tedy hraje buď se dvěma koulemi (singlová hra), nebo s jednou koulí a spolupracuje se spoluhráčem (deblová hra). První strana, která projede oběma koulemi skrz 12 branek v pořadí (pořadí branek je zaznačeno na plánku kurtu) a dotkne se jimi kolíku, vyhrála. Když nějaká koule projede všemi brankami a zasáhne kolík (je vykolíkována), odstraní se ze hry.

Strany se v tazích střídají a tomu (Při deblové hře se spoluhráči vždy na začátku tahu musí dohodnout, kdo z nich bude
v tomto tahu hrát). Tah se skládá z jednoho úderu, po němž tah končí; nicméně pokud v tomto úderu koule projede svou další brankou v pořadí získává jeden pokračovací úder nebo zasáhne jinou kouli, získává krokovací úder a po něm pokračovací úder.

ruldiag1.gif
ukg.PNG
sk.png
bottom of page